Památník padlým v I. světové válce

Cíl a zaměření projektu:
 Vybudování nového válečného hrobu – pomníku obětem 1. světové války
 Vytvoření důstojné připomínky pro více než 1 000 padlých Liberečanů v I. světové válce.
 Doplnění a zveřejnění dohledaných jmen na památníku, válečném hrobu, zemřelých zajatců a obětí .

Základní informace k projektu:
Projekt byl realizován na základě poskytnuté dotace z Ministerstva obrany a financování Archy 13 o.p.s.
Dotační program MO ČR: 107D19100 Zachování a obnova historických hodnot.

Základní informace o válečném hrobu:
 Válečný hrob není zatím evidován, jedná se o výstavbu nového památníku.
 Nejedná se o válečný hrob s fyzickými ostatky obětí.
 Válečný hrob se vztahuje k padlým během válečného konfliktu 1. světové války