Historie

Několik dalších informacích k sedmileté válce na našem území. Jednalo se o první celosvětový konflikt, do kterého byly vtaženy všechny kontinenty kromě Austrálie. Po vzájemné dohodě všech organizátorů bitev o „Sedmiletce“ a zástupců vojsk v Čechách, připravujeme společně jednotnou prezentaci „Sedmiletky v Čechách“ Ta bude obsahovat informace o habsburských válkách o dědictví, v časové ose umístění všech konfliktů, které se týkaly našeho území, pracovní listy a jiné materiály pro školy a také informace o pořádání akcí v rámci období „Sedmiletky v Čechách“. Jedná se o akce v Terezíne, Liberci, u Prahy – Štěrboholy a bitva u Kolína. Také spolupracujeme s městem Žitava, které se do našeho projektu zapojilo.