O nás

Obecně prospěšnou společnost ARCHA 13 založilo a podporuje společenství lidí, kteří jsou nespokojeni s nedostatečnou úrovní prezentace kulturně historických památek a řemesel, zaváděním nových technologií s nedostatečnou podporou pro vytváření prehistorických areálů a s obecně nízkou podporou kultury a řemeslných oborů v ČR.

Naše poslání:
 Podporovat ochranu a záchranu památek všeho druhu.
 Pomáhat při dokumentaci a výzkumu archeologických, stavebních, technických, či jiných památek.
 Oživovat a propagovat stará řemesla a porovnávat je s dnešními technickými postupy.
 Podporovat zavádění nových technologií ve výstavbě, do škol a seznamovat studenty s realitou v praxi.
 Podporovat a vytvářet doplňkové a alternativní způsoby výchovy a vzdělávání v oblasti řemesel, prehistorie a historie.
 Připravovat populárně naučné programy pro děti a mládež.
 Pořádat přednášky, semináře, a jiné kulturní akce.
 Umožnit člověku podílet se na vytváření nových historických areálů, které budou pomáhat jeho duševnímu rozvoji a rozvoji jeho historickému obzoru.